Tenaga Pendidik SD Islam Nurussunnah

January 22, 2015 Sekolah Islam Nurus Sunnah SDTenaga Pendidik

NO NAMA GURU JABATAN
1 M. Nursidin HD, S.Pd.I. Kepala Sekolah
2 Endang Risyanti, S.Pd. Wakil Kepala Sekolah/Wali Kelas VI
3 Wiwik Sudaryati, S.Pd. Wali Kelas V
4 Nur Ruji Astuti, S.Pd. Wali Kelas IV
5 Dra. Tri Susanti Wali Kelas III
6 Anik Sholikatun, S.Pd. Wali Kelas II A
7 Metri Setyaningsih, S.Si Wali Kelas II B
8 Yuniana, S.T. Wali Kelas I A
9 Darmawan Guru KPDL
10 Ahmad Subhi, S.Pd. Guru Diniyyah
11 Ali Turchamun, S.Pd.I Guru Diniyyah
12 Haris Budiatna, S.Si Guru Diniyyah
13 Agus Supriyanto Guru Penjasorkes
14 Rita Sari, S.Pd Guru Penjasorkes
15 Supratman, S.Pd.I Guru Penjasorkes
16 Dimas Kurnia Ramadhan, S.Kom Guru TIK
17 Halimah Guru TIK
18 Sofani Nur Fanifah Guru Mulok
19 Siti Lestari Tata Usaha
20 Annisa Perpustakaan
21 Suradi Satpam
22 Rakiyo Tenaga Kebersihan
23 Ernawati Pendamping Kelas I A
24 Evri Sulistyorini, S.H. Pendamping Kelas I B
 25 Nur Hablillah  Guru Diniyah
26 Darmawan Guru Diniyah


Leave a Reply

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/